ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1

 CCF09042561.pdf
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงปริมาณงานและราคากลางที่ได้รับจัดสรร จัดจ้างเตรียมสนามพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 article
ตารางปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 กิจกรรมการเต้นแอโรบิก article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยว Surprise Rayong และหม่าม้าหมุด article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการนักท่องเที่ยวระยอง 4.0 article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Branding) article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ตอน พาลูกตะลุยเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 กิจกรรมประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ article
ตารางปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ประจำปี 2560 article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส ประจำปี 2560 article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลสงกรานต์ ประจำปี 2560 article
ตารางปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2559 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการชาวระยองสานสัมพันธ์ด้วยความรักและภักดี article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อยมดยงภูมิภาค ประจำปี 2560 article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดงานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 article
ตารางแสดงปริมาณราคาที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดกิจกรรมและการแสดงงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า ประจำปี 2560 article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออกภายใต้กิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า article
ตารางแสดงปริมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุกีฬาโครงการเก็บตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอน article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและเครื่องดื่มภาคตะวันออกภายใต้กิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing article
ตารางแสดงปริมาณงานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Consumer Fair/Trade Show ในประเทศในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 21 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th