ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้า article

นับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จังหวัดระยองได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่สนับสนุน การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของรัฐบาลเป็นศูนย์อุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญของประเทศเป็นประตูทางออกในการส่งสินค้า ไปจำหน่ายต่างประเทศให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี

ทั้งนี้เนื่องจาก จังหวัดระยองอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง และอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ประกอบกับจังหวัดระยองได้รับการกำหนดให้อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 3 ซึ่งกิจการที่ลงทุนในเขตพื้นที่นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากกรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล และใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผลทำให้จังหวัดระยองมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองปัจจุบันจึงเป็นอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมผลิตน้ำปลา การทำปลาหมึกปรุงรส อุตสาหกรรมปลาป่น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และมีแนวโน้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และมีโรงงานขนาดใหญ่ที่จะเปิดดำเนินการผลิตในระยะอันใกล้นี้หลายกิจการที่สำคัญ ได้แก่ กิจการโรงกลั่นน้ำมัน จำนวน 3 โครงการมูลค่าการลงทุน กว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท

         มายตาพุด             มาบตาพุด2

โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นโครงการนำร่องภายใต้แผน Eastern Seaboard ที่รัฐบาลได้เตรียมโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานไว้อย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน แหล่งน้ำ ท่าเทียบเรือ จากสถิติการได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จาก BOI ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าจังหวัดระยองมีการขอรับ และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีแนวโน้มการได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้มีการผลักดันความเจริญและการจ้างงานในภูมิภาค ของรัฐบาล จังหวัดระยองจึงมีความเจริญก้าวหน้า ด้านการลงทุนอุตสาหกรรม สามารถเป็นแหล่งรองรับการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมผลิตปัจจัย 4 ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้าหรือเพื่อส่งออกตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน

ปัจจุบันระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ๓๔๕ โรง โดยตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง ๘ แห่ง อันได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชภาคตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในเขต อ. เมือง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ในเขต อ. ปลวกแดง และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ในเขต อ. บ้านฉาง
 
ของดีประจำจังหวัด

ผลไม้รสล้ำ article
น้ำปลารสเด็ด article
เกาะเสม็ดสวยหรู
สุนทรภู่กวีเอก
HeadlineCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th