ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ที่พัก/โรงแรมในเขตหาดบ้านเพ-สวนสน-วังแก้ว

แก่นเสม็ด ๔๐ ม.๓ ท่าเรือแกลง ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๔๘-๕๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๐๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๘๙ ๑๖๖๕ โทรสาร ๐ ๒๓๘๙ ๑๖๖๖ จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๒,๘๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๒๔ หลัง ราคา ๕,๐๐๐-๖,๕๐๐ บาท
เกาะแก้ว บังกะโล  ๒๙๙ ม.๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๘๑-๒ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ควีนส์ ๒๘๑/๑-๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๐๑๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
คุ้มแก้ว ๓๘/๕๓-๕๕ ม.๑ ต.แกลง จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
แคมป์ มะปราง ๒๑๒ ม.๖ ต.แกลง บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แคมป์สน   ๑๔๖/๑ ม.๖ ถ.เพ-แกลง ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๑๓, ๐ ๓๘๖๔ ๘๕๗๕ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
แคมปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท ๑๕๕ ม.๓ ต.ซากพง ริมหาดบ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๗๒๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๗๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๒๘๙๐-๑ จำนวน ๑๐๐ คน ราคา ๘๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท
ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ๒๐๕/๒๑ ม.๓ ต.แกลง โทร. ๐ ๙๓๖๙ ๖๕๗๙, ๐ ๙๔๐๒ ๒๐๙๓ www.duangtawan.com, E-mail: ying@duangtawan.com บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๖๐๐ บาท
ไดมอนด์ เพ ๒๘๖/๑๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๒๖, ๐ ๓๘๖๕ ๒๔๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๕๗ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
เดอะ ปาร์ค รีสอร์ท ใกล้สถานีตำรวจทางหลวงสวนสน ๑๐๓/๒ ม. ๕ ต.สำนักทอง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๘๕๙๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๘๔๑๔-๕ www.theparkrayong.com, E-mail: reservation@theparkrayong.com บ้านพัก จำนวน ๓ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท
เดอะ บีช ปาร์ค รีสอร์ท ๑๒๒ ม. ๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต. ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๗๖๑-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๐๗๙๐, ๐ ๒๒๖๑ ๘๔๑๔-๕ www.theparkrayong.com, E-mail:reservation@theparkrayong.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา     ๑,๙๕๐-๒,๔๕๐ บาท (ริมทะเล)
ทะเลงาม  รีสอร์ท ๒๐๕/๘ ม.๓ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๒๙-๓๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ทิวสน รีสอร์ท ๒๐๕/๑๑ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง สี่แยกท่าเรือแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๗๒๕๘, ๐ ๒๖๖๒ ๔๐๔๑ บังกะโล ๘ หลัง ราคา ๗๐๐-๔,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ที.เอ็น.เพลส ๒๘๖/๔-๕ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๒๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
โนโวเทล      โคราเลีย ริมเพ ระยอง ๔/๕ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๐๘-๑๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๐๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๗  ๖๐๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๔๓๕๓ www.accorhotels.com/asia, E-mail: novotel@loxinfo.co.th จำนวน ๑๘๙ ห้อง ราคา ๒,๖๐๐-๘,๔๗๔ บาท
บังใบ รีสอร์ท  ๔/๔ ม.๓ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๔๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๔๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๙๓๙๐, ๐ ๒๕๔๑ ๙๙๑๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๙๓๘๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
บ้านกฤษณี ๑๖๒/๔ ม.๔ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๗๒๕, ๐ ๑๙๘๗ ๕๕๓๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านทะเลคราม ท่าเรือแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๕๓๐, ๐ ๑๘๓๓ ๗๖๘๘ บังกะโล จำนวน ๒๐ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
บ้านพัก ชาวเล ๓๐/๑ ม.๓ ต.ซากพง อ.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๑๕๕, ๐ ๓๘๖๔ ๘๑๙๓ บังกะโล จำนวน ๑๘ หลัง ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านพักเพ-เสม็ด วิลล่า ๑๒๘-๑๒๙/๑ ม.๖ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๗๗ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๗,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้) 
บ้านเพคาบาน่า  ๒๐๖/๑-๒ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๘๙–๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๘๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๙ ๔๐๕๐-๓ www.geocities.com2bannpaecabana, E-mail: bannpaecabana@hotmail.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒,๕๘๙-๕,๕๓๒ บาท
บ้านเพ วิลล์ ๑๒๒ ม.๓ ถ.ท่าเรือแกลง ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๑๕๒, ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๐๘  บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๓๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้) 
บ้านสินสมุทร ๒๐๕/๒๑ ม.๓ ท่าเรือแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๓๗, ๐ ๙๒๑๙ ๐๖๐๑ บังกะโล จำนวน ๙ หลัง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านสวน-หาดสวย ๑๖๓ ม.๔ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๔๕๕, ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๒๑ โทรสาร  ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๒๑ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้) 
ปะการัง รีสอร์ท ๑๕๕/๒ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๑๒, ๐ ๑๙๔๕ ๔๙๘๐, ๐ ๑๙๔๕ ๑๗๖๗ www.travelthailand.com, www.tourism.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ไพนส์ บีช  ๓๘/๖ ม.๑ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๓๖-๔๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๒๑๐๓ จำนวน ๑๑๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท
พี เอส แลนด์ ๑๙๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๓๖๗ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มารีน่า ฮัท  ๑๖๒/๘-๙ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๐๖๖๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้) 
ยูงทอง วิลล่า  ๑๖๒/๑๑-๑๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๓-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๕ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ระยอง ชาเล่ต์  ๔/๓๒ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๘๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๘๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๓๕๙๒-๙ www.hotelthailand.com, E-mail: rayongchalet@yahoo.com จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๔,๒๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๙ หลัง ราคา ๑,๓๐๐-๓,๙๐๐ บาท
รวีวรรณ ๑๑๑/๑ ม.๖ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๗๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
รุ่งนภา ลอดจ์  ๑๕๔ ม.๓ ถ.สวนสน-วังแก้ว โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๙๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๙๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๐๒๘๘, ๐ ๒๒๗๗ ๔๑๙๕ โทรสาร ๐ ๒๒๗๕ ๖๔๗๑ www.rungnaphalodge.com, E-mail: info@rungnaphalodge.com  บังกะโล จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๘,๐๐๐ บาท
สวนสน          วิลล่า  ๔๐/๑๓ บ้านเพ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๓๓ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สุขารมย์ บังกะโล  ๑๕๗ ม.๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๑๖๕-๖ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๒๐๐ บาท
อมรพันธุ์        วิลล่า  ๑๔๗ ม.๓ ถ.วังแก้ว-แหลมแม่พิมพ์ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๓๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๗๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๕๕๙๑-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๑๑ ๐๑๗๗ www.amornphanpvilla.com บังกะโล จำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๔,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๗๙๐-๑,๗๙๐ บาท)
อีสเทอร์น    คาบาน่า   ๑๒๒ ม.๓ ต.ซากพง บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เอส.แลนด์  ๑๙๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๓๖๗,๐ ๓๘๖๕ ๓๔๑๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ที่พัก/โรงแรมในจ.ระยอง

ที่พัก/โรงแรม ในเขตอำเภอเมือง article
ที่พัก/โรงแรมบนเกาะเสม็ด
ที่พัก/โรงแรมในเขตเกาะมันใน,เกาะมันกลาง
ที่พัก/โรงแรมในเขตอำเภอเขาชะเมา
ที่พัก/โรงแรมในอำเภอแกลง วังแก้ว-แหลมแม่พิมพ์
ที่พัก/โรงแรมในเขตหาดแม่รำพึง-บ้านก้นอ่าว
ที่พัก/โรงแรมในเขตอำเภอบ้านฉางCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th