ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
บุคลากร
     ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง    
         
    นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร     
         
    ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง     
 

 

 

 

 

 

 

 

     
         
         
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ  ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน       กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   กลุ่มงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ กลุ่มงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต์และวิ ดีทัศน์ 
 
นายปรีดา  ศรีเมฆ นางจุฑารัตน์ ขาวคม นางสาวสุจีรา พงษ์พิทักษ์ นายปรีดา ศรีเมฆ นางสาวสุจีรา พงษ์พิทักษ์

 

       
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 นางสาวเปรมมิกา  ยะคุณเขตต์ นางสุภาพร มาละมัย นางสาวนัทธานิษย์ อัฏฏะวัชระ นางสาวนัทธานิษย์ อัฏฏะวัชระ นางสาวจิตติมา สุวรรณ
         
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    
 

 

     
นายชยุตม์ อ่อนตา นางสาวสมฤทัย  ดอกเดื่อ นางสาวจิตติมา สุวรรณ    
         
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      
     
นางสาวปุญชรัศมี โชติมณีทรัพย์ นางสาวปิยนันท์  คมกล้า      
         
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอวังจันทร์ พนักงานขับรถยนต์      
       
นายปรีชา จริตงาม นายฐาปกรณ์ คิดละเอียด      
         
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอบ้านค่าย        
 

 

 

 

   
นายเกรียงไกร  พิมพ์เพ็ง        
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแกลง
นางสาวเปมิกา  จันทร์ไพร
 
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอเขาชะเมา
 
นางสาวธนมัย สถาพรอานนท์
 
เจ้าหน้าทีพละศึกษาประจำอำเภอนิคมพัฒนา 
นายศุภเกียรติ ลิขิต
 
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอปลวกแดง

นายวันชัย   แดงอ่อน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th