ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
                     สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายทางด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจารณาอำเภอที่เหมาะสม 1 อำเภอ ให้เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ และในปีงบประมาณ 2551 อำเภอเมืองระยองได้คัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ อำเภอแรกของจังหวัดระยอง ศูนย์การเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น จากนายประวิทย์ อุ่นวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ณ สถานที่จัดตั้ง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท 21000 โทร/แฟลกซ์. 0-3861-8968
          วัตถุประสงค์ดังนี้
·         เพื่อส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของอำเภอ
·         พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีความสามารถโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการกีฬามาประยุกต์ใช้ทุกระดับ
·         พัฒนากีฬาที่ได้รับความนิยมให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน มีบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายกีฬาอย่างเป็นระบบและมีธรรมาภิบาล
·         ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องพัฒนาองค์กรเครือข่ายกีฬาทุกระดับให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายดังนี้
·       เป็นที่ประทับใจ บุคลากรมีความสามัคคี มีจริยธรรม และสร้าง เครือข่ายพันธมิตร
·       มีศูนย์อุปกรณ์กีฬาระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่
·       มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
·       มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรของจังหวัด
·       มีองค์กรกีฬาและองค์กรเครือข่ายกีฬาครอบคลุมทุกพื้นที่และมีเอกภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
·       มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬาของท้องถิ่น
·       มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กล่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" article
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดนครสวรรค์ article
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 article
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 article
การประกวดคำขวัญการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 "หม่าม้าหมุดเกมส์" article
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก article
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 article
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจังหวัดระยอง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่กีฬาเขตที่ 2) ณ จังหวัดสมุทรปราการ article
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 article
หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมจับฉลากแบ่งสาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 article
คำสั่งจังหวัดระยอง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" article
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th