ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตบอล ปี 2549
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตบอล
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน
     
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 นายสุรชัย พูลประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
2 นายเสนอ จิตอารี องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
3 นายพัทยา เพ็ชรศรี องค์การบริหารส่วนตำบลมาบข่า
4 นายหิรัญ อ่อนมะลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
5 นายสุพร จำปาเนียม เทศบาลตำบลเมืองแกลง
6 นายรัฐพงศ์ ฉายาชวลิต เทศบาลตำบลเมืองแกลง
7 นายวราวุธ ภูคัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง
8 นายวิรัตน์ ศรีไพร เทศบาศเมืองแกลง
9 นายปกรณ์ ช่างไม้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
10 นายเสริม วงษ์น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระ
11 นายสิทธิโชค ภู่พิพัฒน์ภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระ
12 นายสมบูรณ์ อิสมาแอล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
13 นายลำพูน เพิ่มสกุล โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
14 นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน นักศึกษา ม.บูรพา
15 นายชนก สังครินทร์ นักศึกษา ม.บูรพา
16 นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ นักศึกษา ม.บูรพา
17 นายสุเทพ อุทรทวิการ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดหนองพะวา
18 นายอนุชิต นนทะคำจันทร์ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
19 นายอุทิศ สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลระยอง
20 นายชยันต์ กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง
21 นายพิทักษ์ ศรีทองดี โรงเรียนบ้านปลวกแดง
22 นายชัชวาล จารุวิจิตร์ โรงเรียนบ้านชุมชนใน
23 นายสมพงษ์ ศรีมหาไชย โรงเรียนวัดบ้านดอน
24 จ่าโทสมควร ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
25 นายกมล นาคสมบูรณ์ โรงเรียนตรีวิทยา
26 นายเอกสิทธิ์ ปักกาเวสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
27 นายกฤษณะ ศรีโพธิ์วัง โรงเรียนสาธิตเทสบาลนครระยอง
28 นายเพ็ชร นามเหลา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
29 นายประยูร บุญโญปะกาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
30 นางสาวกชพร คงมั่น นักศึกษา ม.บูรพา
31 นายบัญฑิต เรืองสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
32 นายอนุสิทธิ์ รัตโน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
33 นายบรรหาร ยิ่งประยูร โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
34 นายสมหมาย อุฬารวิริโย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
35 นายประกิต สุทธิฮึก โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
36 นายคมกฤช สายมา เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
37 นายวันชัย แดงอ่อน เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
38 นายชยุตม์ อ่อนตา เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
39 นายปรีชา จริตงาม เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
40 นางสาวรจนา รัตนวิจิตร เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
41 นางสาวธนมัย สถาพรอานนท์ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
42 นายสมปอง วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
43 นายนภัทร คล้ายคลึง อำเภอแกลง
44 นายภาคย์ ศิริคช อำเภอเมืองระยอง
45 นายบรรเจิด เครือวัลย์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
46 นายนรินทร์ พุ่มพวง อำเภอบ้านฉางส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-บุคลากรทางการกีฬา

จำนวนผู้ตัดสินกีฬาของจังหวัดระยอง
จำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดระยอง
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ปี 2552
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาตะกร้อ หลักสูตร T-Licence ปี 2551
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น ปี 2550
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตซอล ปี 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th