ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตซอล ปี 2549
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฟุตซอล
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน
     
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์ โรงเรียนบ้านชากมะหาด
2 นายลำพูน เพิ่มสกุล โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
3 นายมนตรี คชริทร์ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
4 นายพัทยา เพ็ชรศรี องค์การบริหารส่วนตำบลมาบข่า
5 นายหิรัญ อ่อนมะลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
6 นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน นักศึกษา ม.บูรพา
7 นายชนก สังคะรินทร์ นักศึกษา ม.บูรพา
8 นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ นักศึกษา ม.บูรพา
9 นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ โรงเรียนวัดหนองพะวา
10 นายเสริญ วงษ์น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระ
11 นายสมบูรณ์ อิสมาแอล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
12 นายอุทิศ สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลระยอง
13 นายศีลสัตย์ ทัศวิล โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
14 นายชัชวาล จารุวิตร์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองใน
15 พ.จ.ต.ไพศาล ศุขสายชล โรงเรียนวัดบ้านดอน
16 นายพรสวัสดิ์ วรังษี โรงเรียนวัดมาบข่า
17 นายวชิระ จวงด้วง โรงเรียนวัดมาบข่า
18 นายสัมฤทธิ์ วาสนาวิน อำเภอบ้านฉาง
19 นายจาตุรนต์ มีสรรเสริญ อำเภอบ้านฉาง
20 นายนรินทร์ พุ่มพวง อำเภอบ้านฉาง
21 นายประพันธ์ ชลธานินทร์พงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคู้
22 นายชยันต์ กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง
23 จ่าโทสมควร ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
24 นายกมล นาคสมบูร์ โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา
25 นายสมคิด ศรัทธาผล โรงเรียนบ้านค่าย
26 นายชูญาติ บุญยะพุกกะนะ โรงเรียนวัดเนินพระ
27 นายประจวบ ทิมโพธิ์ โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
28 นายนิวัติ ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
29 นายมรุตม์ รักษาธรรม เทศบาลมาบตาพุด
30 นายเกษตร อุ่นกาศ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
31 นายกฤษณะ ศรีโพธิ์วัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีฯ)
32 นายประพันธ์ ค่านคร โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
33 นายไพโรจน์ เทพดารักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
34 นายชำนาญ สมงาม โรงเรียนบ้านห้วยหิน
35 นายวินัย ศรีทอง โรงเรียนบ้านสำนักทอง
36 นางสาวจิราภา เชื้อเอี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
37 นายไพฑูรย์ สดใส โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
38 นายธวัช แจ้งเณร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
39 นายประกิจ ถิ่นนา โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
40 นายคมกฤช สายมา เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
41 นายวันชัย แดงอ่อน เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
42 นายชยุตม์ อ่อนตา เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
43 นายปรีชา จริตงาม เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
44 นางสาวรจนา รัตนวิจิตร เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
45 นางสาวธนมัย สถาพรอานนท์ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
46 นายสมปอง วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ

47

นายนภัทร คล้ายคลึง อำเภอแกลง
48 นายสุวัฒชัย รู้คุณ โรงเรียนอนันต์ศึกษา
49 นายสงเคราะห์ แช่มช้อย อำเภอบ้านฉาง
50 นายรอน มีสา อำเภอบ้านค่าย
51 ว่าที่ รต.ประเสริฐ สมงาม โรงเรียนบ้านสองสลึง
52 พ.จ.อ.ขจรศักดิ์ มันสามุข อำเภอเมืองระยอง
53 นายมานัส เงินน้อย โรงเรียนบ้านศรีประชาส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-บุคลากรทางการกีฬา

จำนวนผู้ตัดสินกีฬาของจังหวัดระยอง
จำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดระยอง
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ปี 2552
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาตะกร้อ หลักสูตร T-Licence ปี 2551
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น ปี 2550
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตบอล ปี 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th