ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๖ article

 รายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕6

“”””””””””””””””””””””””””“”

ด้วย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   จังหวัดระยอง ดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นัก ศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและการออกกำลังกายในกลุ่มเยาวชนนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดระยอง (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓5 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันฯ เขตที่ ๒ ) ณ จังหวัดสมุทรปราการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓5  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

๑. คุณสมบัติของนักกีฬาฯ         

๑.๑ เป็นนักเรียน นักศึกษาสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้น ม.๖ หรือ ปวช. โดยกำหนดรุ่นอายุ ๓ รุ่น คือ

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๔4)

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๔1)

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๓8)

                           ๑.๒ นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันฯ ในทีมของสถานศึกษาที่สังกัดเท่านั้น

๑.๓ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า ๑ ชนิดกีฬา    และนักกีฬา ๑ คน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า ๑ ชนิดกีฬา

                           ๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของชนิดกีฬานั้นๆ      

 ๒. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ         

๒.๑ สถานศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ให้ติดต่อขอรับระเบียบการแข่งขันและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  หรือ Download ใบสมัคร/ระเบียบการแข่งขันฯ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (http://rayong.mots.go.th) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ (www.rayong1.go.th)  และ เขต ๒ (www.rayong2.go.th

                          ๒.๒ รับสมัครฯ (ทุกชนิดกีฬา) ระหว่างวันที่ 8 – 26 กรกฎาคม ๒๕๕6  เท่านั้น

๒.๓ จับสลากแบ่งสาย(กีฬาประเภททีม) วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕56 เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

๓. ชนิดกีฬา /รุ่นอายุ /กำหนดการแข่งขันฯ/สถานที่/ผู้จัดการแข่งขันฯ                                     

๑. กีฬาฟุตบอล (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง)

                                จัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม ๒๕๕6

                                ณ.สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม

                                Mobile  Phone : ๐๘1-8630204 (นายวิรัตน์ เกตุงาม)

                               ๒. กีฬาฟุตซอล (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง)

                                  จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่  5 - 9 สิงหาคม ๒๕๕6 

                                  ณ โรงยิมส์เนเซี่ยม ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

                                  Mobile  Phone : ๐๘๙-๔๐๗๒๗๔๖ (นายสมปอง วงษ์น้อย)

                               ๓. กีฬาวอลเลย์บอล (อาจารย์เด่นชัย วงศ์บ้านดู่)

                                  จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่  26 – ๓0 สิงหาคม ๒๕๕6 

                                  ณ ยิมส์เนเซียมโรงเรียนวัดป่าประดู่

                                  Mobile  Phone : ๐๘๗-๑๔๓๔๘๙๑

                               ๔. กีฬาบาสเกตบอล (อาจารย์โกวิท มั่นใจ)

                                  จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่  26 – ๓0 สิงหาคม ๒๕๕6 

                                  ณ สโมสรบ้านพักพนักงาน ไออาร์พีซี

                                  Mobile  Phone : ๐๘๙-๗๕๒๐๑๔๔

                               ๕. กีฬาเซปักตะกร้อ (อาจารย์บุญยิ่ง สุขขา)

                                   จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม ๒๕๕6 

                                   ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

                                   Mobile  Phone : ๐๘๙-๐๘๒๐๓๓๐

                             ๖. กีฬาเทเบิลเทนนิส (อาจารย์อุดม เกตสุริยงค์)

                                 จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม ๒๕๕6 

                                 ณ สโมสรบ้านพักพนักงาน ไออาร์พีซี

                                 Mobile  Phone : ๐๘๖-๖๖๗๙๕๘๗

                             ๗. กีฬาเปตอง (อาจารย์วิมล อังศิริ)

                                  จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่ ๑7 – ๑8 สิงหาคม ๒๕๕6 

                                 ณ สนามเปตอง วัดบ้านค่าย

                                 Mobile  Phone : ๐๘๙-๕๔๒๑๑๔๒

                             8. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (อาจารย์เฉลย บุญช่วยเหลือ)

                                 จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่ ๑9 – 23 สิงหาคม ๒๕๕6

                                 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

                                 Mobile  Phone : 081-3647734

                             9. กรีฑา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง)

                                 จัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕6 

                                 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

                                 Mobile  Phone : ๐๘1-4916380 (นายฐาปกรณ์ คิดละเอียด) 

 

                                                                           กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

                                                                        สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 

                                                             โทร. ๐๓๘-๖๑๘๙๖๘, ๖๒๐๖๖๖  E-mail : rayong@mots.go.th

 

 

 

*ดาวน์โหลดใบสมัคร ชนิดกีฬาต่างๆ ดังนี้*

 

1. ฟุตบอล

ฟุตบอล ใบสมัครฟุตบอล 

2. ฟุตซอล

ฟุตซอล ใบสมัครฟุตซอล

3. วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล ใบสมัครวอลเลย์บอล

4. บาสเกตบอล

บาสเกตบอล ใบสมัครบาสเกตบอล

5. เซปักตะกร้อ

เซปักตะกร้อ ใบสมัครเซปักตะกร้อ

6. เทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิส ใบสมัครเทเบิลเทนนิส

7. เปตอง

เปตอง ใบสมัครเปตอง 

8.วอลเลย์บอลชายหาด

วอลเลย์บอลชายหาด ใบสมัครวอลเลย์บอลชายหาด

9. กรีฑา

กรีฑา ใบสมัครกรีฑา

 

 

 

 
กล่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ article
การแข่งขันฯ โครงการกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจาปี พ.ศ. 2559 article
ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๘ article
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปี 2558 article
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2558 article
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) article
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๒) จ.ระยอง
คำสั่งกีฬานักเรียน จ.ระยอง รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๒ ครั้งที่ ๓๖ (สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน)
สรุปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๒)
กำหนดการจัดการแข่งขันฯ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
รายชื่อที่พักนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
กำหนดการพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (หลักสูตร: การอบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ ขั้นพื้นฐาน) article
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ (ระดับจังหวัด)
ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
ระเบียบ/ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 “เชียงรายเกมส์” (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ ๒) article
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)
กิจกรรม"จักรยานเพื่อสุขภาพ" และ "เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ"(เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา)
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด article
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2556 article
ไทคัพ ครั้งที่ 10
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๕ article
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2552
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการระดับตำบล (One Sport One Tambon : OSOT) article
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อบุคคลพิเศษและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2552
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2552
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการจังหวัดระยอง ประจำปี 2552
การจัดการแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุจังหวัดระยอง 2552
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 “5thTHAILAND
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2551
การแข่งขันกีฬามวลชน ประจำปี 2551
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 article
โครงการกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์”
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอคัพ” ประจำปี 2551
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2551
โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ” ประจำปี 2551
การแข่งขันฟุตบอล 5 คน สตรีทซอคเกอร์
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
การแข่งขันกีฬา สพก.ฟุตบอล 7 คน เด็กเล็กชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
คำสั่งจังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครังที่ 38 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ 2) ณ จังหวัดนครนายก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th