ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-สมาคมกีฬา

รายชื่อสมาคมกีฬาในจังหวัดระยอง

ลำดับ ชื่อ ประเภท
กีฬา
ชื่อประธาน ที่อยู่

โทรศัพท์

เว็บไซต์
1 สมาคมยิง
ปืนสุนทรภู่
ยิงปืน นายวัลลภ ปานราษฎร์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
084-3488538 www.rayongsports.com
2 ชมรมปิงปองบ้านฉาง ปิงปอง นายสนธยา  เจ็งรัฒนาพร สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-8511858
086-1101725
 
3 ชมรมยิงปืน
BB&paint Ball
ยิงปืน นายกิตติพงษ์  ปานงาม

สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

085-0952030
081-7453902
 
4 ชมรมแบดมินตัน
ST Club
แบดมินตัน นายบัญญัติ  สุขเจริญ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
038-011243
038-671001
 
5 ชมรมสนุกเกอร์
จังหวัดระยอง
สนุกเกอร์ นายสมนึก  พิสูจน์จักรวาล สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-7627710  
6 ชมรมฟุตบอล
จังหวัดระยอง
ฟุตบอล นายประชุม  ปรีชาพัฒนพงศ์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-4810830
086-8208662
 
7 ชมรมจักรยาน
สมัครเล่นระยอง
จักรยาน
สมัครเล่น
นายพินิจภูวดล  แซ่ตั๋น สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-5525733
089-1457890
 
8 ชมรมกีฬาคนพิการ
จังหวัดระยอง
  นายอรุณ  ชุมทอง สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-4293397  
9 ชมรมวอลเลย์บอล วอลเลย์บอล นายกมล  ชุ่มเจริญ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
038-892039
038-612099
 
10 ชมรมเทเบิลเทนนิส
จังหวัดระยอง
เทเบิลเทนนิส นาย ภุชงค์  พรหมอยู่ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
086-1111900  
11 ชมรมเทเบิลเทนนิส
ราชพฤก
เทเบิลเทนนิส นายพนมศักดิ์  วรรณราศรี สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
089-1965036  
12 ชมรมเปตอง
จังหวัดระยอง
เปตอง นายพายัพ  ผ่องใส สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
083-0269654  
13 ชมรมซอฟท์บอล
ระยองวิทยาคม
ซอฟท์บอล นายมานพ  งานสุวรรณ์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-8612163  
14 ชมรมยิมนาสติก
จังหวัดระยอง
ยิมนาสติก นายมนตรี  ตันเงิน สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
089-7515415  
15 ชมรมว่ายน้ำ
เมืองระยอง
ว่ายน้ำ นายพิสิฐ  ลีวงศ์เจริญ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
038-634534  
16 ชมรมลีสาศ
บ้านฉาง
ลีลาศ ส.จ.นิรันดร์ ปรัชญกุล สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-4563173  
17 ชมรมลีลาศสตาร์ ลีลาศ นาวาเอกสุรัช  มหัทธานนท์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-9838336  
18 ชมรมลีลาศ
สวนศรีเมือง
ลีลาศ นายไชยศิริ  เกษมจิตต์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-4307584  
19 ชมรมลีสาศ
โกเด้นซิตี้
ลีลาศ นายประชุม  ปรีชาพัฒนพงศ์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
089-8296583  
20 ชมรมจักรยาน
จังหวัดระยอง
จักรยาน นายประชุม  ปรีชาพัฒนพงศ์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-7824679  
21 ชมรมกอล์ฟ
จังหวัดระยอง
กอล์ฟ นายสหัสชัย  พาณิชย์พงศ์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-8130715
089-7950150
 
22 ชมรมเทควันโด
จังหวัดระยอง
เทควันโด นายไพบูลย์  อรุณเวสเศรษฐ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
086-3078366  
23 ชมรมมวยสากล
สมัครเล่น
จังหวัดระยอง
มวยสากล
สมัครเล่น
นายวัฒฑพร  เกษรแพทย์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
089-8321251  
24 ชมรมมวยไทยสากลสมัครเล่น
จังหวัดระยอง
มวยสากล
สมัครเล่น
นายอรรถวุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
089-9300802  
25 ชมรมเทนนิส
จังหวัดระยอง
เทนนิส นายบุญโชค เกาะแก้ว สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-7628557  
26 ชมรมเรือพาย
จังหวัดระยอง
เรือพาย น.ต.ไพฑูรย์  บุญแซ่ม สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-8618841
086-3169626
 
27 ชมรมเพาะกาย
จังหวัดระยอง
เพาะกาย นายบุญฤทธิ์  สุดตา สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
086-6224743  
28 ชมรมกรีฑา
จังหวัดระยอง
กรีฑา นายดำรงค์  ศิริภักดี สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
086-3456387  
29 ชมรมตะกร้อ เซปัคตะกร้อ นายไพบูลย์  อรุณเวสสเศรษฐ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-8103404
081-9832916
 
30 ชมรมแบดมินตัน
จังหวัดระยอง
แบดมินตัน นายพิมาน  เพชรมณีล้ำค่า สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-9836884  
31 ชมรมวูซู
จังหวัดระยอง
วูซู นายวีนา  ตนพิทักษ์ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-5716774  
32 ชมรมเดิน-วิ่ง
จังหวัดระยอง
เดิน-วิ่ง นายสมพร  เกษมสุข สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-8356787
081-8618334
 
33 ชมรมบาสเกตบอล
จังหวัดระยอง
บาสเกตบอล นายเมธา  กอบมีเกียรติ สมาคมกีฬา
จังหวัดระยอง

ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
081-9969873
086-060019
 


หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th