ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมการส่งเสริมการท.....   2 ก.ย. 2565 33 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม.....   19 ส.ค. 2565 28 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม.....   3 ส.ค. 2565 23 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม.....   18 ก.ค. 2565 33 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม.....   25 เม.ย. 2565 92 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการเส้นทางอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ.....   4 ส.ค. 2563 409 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการจัดวานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   22 เม.ย. 2562 610 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล ครั้งที่ 3   22 เม.ย. 2562 591 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดงานเทศกาลอาหารถิ่น/ทะเลภาคตะวันออก   10 เม.ย. 2562 602 ครั้ง icon