0      views

แชร์ทั้งหมด ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวกิจกรรมวันลอยกระทอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดระยอง